Deze kleuren zijn er mogelijk voor de decoraties en letters:

Uit de volgende lettertype ‘en kunnen jullie kiezen (deze zijn ook in Word te vinden):

lettertype2